Hlavní obsah

bus [bʌs]

Podstatné jménopl. -ses/-sses

  1. autobusgo by/take a busjet autobusemcatch/miss the busstihnout/zmeškat autobusbus driverřidič autobusu, hovor. autobusákschool busškolní autobusairport busletištní autobus
  2. bus (bar) výp.sběrnice

Přídavné jméno

  • autobusový stanice ap.bus station/terminalautobusové nádraží

Vyskytuje se v

double-decker: double-decker (bus)(dvou)patrový autobus

single-decker: single-decker (bus)jednoposchoďový autobus

articulated: motor. articulated buskloubový autobus

go: go by busjet autobusem

on: on the busv autobuse

shelter: bus shelterkrytá zastávka autobusu

apart: The bus was empty apart from the driver.Až na řidiče byl autobus prázdný.

courtesy: courtesy busautobus zdarma, bezplatná autobusová doprava

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

take: You best take a bus.Nejlepší máte jet autobusem.

autobus: v autobuseon a bus

autobusový: autobusová zastávkabus stop

autobusový: autobusové nádražíbus terminal, central bus station

dálkový: dálkový autobusBrE coach, long-distance bus

nádraží: autobusové nádražíbus terminal/station, AmE bus depot

poschoďový: poschoďový autobusBrE double-decker (bus)

řád: (autobusový) jízdní řád(bus) BrE timetable/AmE schedule

stanice: autobusová stanicebus station

vyhlídkový: vyhlídkový autobussightseeing bus

autobus: nastoupit do/vystoupit z autobusuget on/off the bus

běžet: Běžel jsem na autobus.I ran for the bus.

jednička: Pojedeme jedničkou.We will take the number one tram/bus.

jet: Jede tenhle autobus do ...?Does this bus go to ... ?

nasednout: Nasedla do autobusu.She got on the bus.

odjet: Autobus právě odjel.The bus has just left.

přestoupit: Přestoupíme na autobus č. 2.We will change to bus no. 2.

stavět: Autobus staví za rohem.The bus stop is round the corner.

stihnout: Stihl jsem autobus do ...I caught the bus to ...

ujet: Ujel mi autobus.I missed my bus.

vysednout: Vysedl z autobusu a ...He got off the bus and ...

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted