Hlavní obsah

stihnout

Dokonavé sloveso

  1. (ještě chytit) co catch sthStihl jsem autobus do ...I caught the bus to ...nestihnout co vlak ap.miss sth
  2. (zvládnout včas) co manage sth (in time)(vtěsnat do svého plánu) squeeze inNestihl jsem to poslat.I didn't manage to send it.Stihli jsme to jen tak tak.We (only) just made it.stihnout tohovor. make it (in time)
  3. (postihnout) koho/co afflict, affect, hit sb/sth

Vyskytuje se v

termín: dodržet termín, stihnout to v termínumeet the deadline

bus: stihnout/zmeškat autobuscatch/miss the bus

deadline: dodržet/stihnout termínmeet the deadline

meet: zvládnout to v termínu, stihnout termínmeet the deadline

pressed: jen stěží zvládnout/dokázat/stihnout cobe hard pressed to do sth

make: Musíme to stihnout do Londýna do soumraku.We must make London by nightfall.

manage: Před osmou to nestihneme.We won't manage it before eight.

stihnout: nestihnout co vlak ap.miss sth