Hlavní obsah

termín

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (datum) date(pro dokončení ap.) deadline(k provedení úkonu) time limit(okno v rozvrhu) (time) slot(lhůta) periodpo termínuafter the deadline, (zpožděně) behind scheduleekon. termín splatnostidue datedodržet termín, stihnout to v termínumeet the deadline
  2. (název) termodborný termíntechnical term

Vyskytuje se v

dodržet: meet the deadlinedodržet termín dokončení ap.

konečný: deadlinekonečný termín, konečná lhůta dokončení ap.

opravný: BrE resit, AmE retakeopravná zkouška, opravný termín

šibeniční: (very) tight deadlinešibeniční termín

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

due: due datedatum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.

meet: meet the deadlinezvládnout to v termínu, stihnout termín

redemption: ekon. redemption datetermín splatnosti dluhu

term: birth at (full) termporod v (řádném) termínu

undated: undated bonddluhopis bez (termínu) splatnosti, věčný dluhopis

termín: after the deadline, zpožděně behind schedulepo termínu