Hlavní obsah

konečný

Vyskytuje se v

stanice: terminal, terminuskonečná stanice

produkt: end product, výstup outputkonečný produkt

vystoupit: Get off at the terminus.Vystup(te) na konečné.

full-time: full-time scorekonečný stav, konečné skóre zápasu ap.

grand: grand totalkonečná hodnota

inexhaustible: inexhaustible patiencenekonečná trpělivost

result: as a result of sthnásledkem, v důsledku čeho, v konečném důsledku

score: final scorekonečný stav sportovního utkání

statement: ekon. completion statementkonečné vyúčtování

ultimate: ultimate consumerkonečný spotřebitel

upshot: in the upshotnakonec, v konečném důsledku, koneckonců

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.

konečný: deadlinekonečný termín, konečná lhůta dokončení ap.

zabývat se: follow up sthzabývat se dále/podrobněji čím

apply: apply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci

concerned: be concerned with sthzabývat se čím, starat se o co

occupy: occupy osf with sthvěnovat se čemu, zabývat se, (za)obírat se, zaměstnat se čím mít co dělat

preoccupied: be preoccupied with sthzabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o co