Hlavní obsah

omezený

Vyskytuje se v

časově: časově neomezenýunlimited (in time)

neomezený: neomezený vládceabsolute ruler

omezení: omezení rychlostispeed limit

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

rychlost: dopr. omezená rychlost na silnicispeed limit

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company

maximálně: omezený na maximálně osmdesát procentrestricted to a maximum of 80 per cent

box in: be boxed innemít příliš na vybranou, mít omezený manévrovací prostor, přen. být (tak trošku) v pasti

civil: práv. civil disabilityomezení občanskoprávní způsobilosti

company: ekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

constrained: ekon. constrained budgetomezený/napjatý rozpočet

constraint: financial/time constraintsfinanční/časová omezení

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

impose: impose limitation on sthomezit co

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limitation: time limitationčasové omezení

partner: ekon. limited/special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

partner: ekon. unlimited/general partnerspolečník s ručením neomezeným, komplementář

proprietary: AusE, SAfrE proprietary companyspolečnost s ručením omezeným

put on: put a ban on sthuvalit omezení na co

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

restriction: apply restrictionszavést omezení

restriction: lift restrictionszrušit omezení

special: ekon. special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

unlimited: unlimited companyspolečnost s ručením neomezeným

vocabulary: limited vocabularyomezená slovní zásoba

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

indefinite: an indefinite strikečasově neomezená stávka