Hlavní obsah

neomezený

Vyskytuje se v

časově: unlimited (in time)časově neomezený

omezení: speed limitomezení rychlosti

omezený: limited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.společnost s ručením omezeným

ručení: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

rychlost: speed limitdopr. omezená rychlost na silnici

společnost: limited liability companyekon. společnost s ručením omezeným

maximálně: restricted to a maximum of 80 per centomezený na maximálně osmdesát procent

civil: práv. civil disabilityomezení občanskoprávní způsobilosti

company: ekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

constrained: ekon. constrained budgetomezený/napjatý rozpočet

constraint: financial/time constraintsfinanční/časová omezení

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

impose: impose limitation on sthomezit co

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limitation: time limitationčasové omezení

partner: ekon. limited/special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

proprietary: AusE, SAfrE proprietary companyspolečnost s ručením omezeným

put on: put a ban on sthuvalit omezení na co

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

restriction: apply restrictionszavést omezení

special: ekon. special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

unlimited: unlimited companyspolečnost s ručením neomezeným

vocabulary: limited vocabularyomezená slovní zásoba

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

indefinite: an indefinite strikečasově neomezená stávka

neomezený: absolute rulerneomezený vládce