Hlavní obsah

eat [iːt]

Slovesopt ate, pp eaten

  1. sth jíst, sníst co o člověku, žrát coall you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu
  2. najíst seI have eaten.Už jsem jedl.eat out(na)jíst (se) v restauraci/mimo domoveat innajíst se doma
  3. hovor.žrát, štvát co koho, jít na nervy co komu
  4. eat its way through/into sthprožrat co/se čím koroze

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it

eat: jídlo, dlabaneceats

hand: zcela ovládat, mít omotaného kolem prstu kohohave sb eating out of one's hand

humble: přijít ke křížku, sypat si popel na hlavu veřejněeat humble pie

word: uznat svůj omyl, vzít svá slova zpěteat one's words

binge: přejídání se bulimické ap.hovor. binge eating

compulsive: chorobná chuť k jídlu, nadměrná žravostcompulsive eating

disorder: poruchy příjmu potravy, stravovací poruchyeating disorders

fit: být vhodný ke konzumaci jídlobe fit to eat

habit: stravovací návykyeating habits

insect: hmyzožravýinsect-eating

messily: jíst jako čuněeat messily

rust: zrezivělý, rezavý, prorezivělýrust-eaten, rust-stained

can: Rybu lze jíst syrovou.Fish can be eaten raw.

finish: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

go: Sněz to, než to vychladne.Eat it before it goes cold.

less: Měl bys jíst méně tuku.You should eat less fat.

little: Moc málo jíš.You eat too little.

one: Tady se nedá jíst.One can't eat here.

out: jíst mimo domov v restauraci ap.eat out

should: Měl(a) bys víc jíst.You should eat more.

them: Náš kluk tyhle nejí.Our boy doesn't eat them ones.

yet: Nejím moc a přesto jsem tlustý.I don't eat much, yet I am fat.

dosyta: najíst se dosytaeat one's fill

jídlo: dát si něco k jídluhave something to eat

mlaskání: mlaskání (při jídle)noisy eating

návyk: stravovací návykyeating habits

posezení: sníst co na posezeníeat sth in one sitting

zakousnutí: něco k zakousnutía bite to eat, svačinka ap. snack

žralok: žralok bílý/lidožravý(great) white shark, man-eater, man-eating shark

ani: Nejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

jíst: Nebudu jíst.I won't eat.

na: jíst na noceat before going to bed

najíst se: najíst se domaeat at home/in

pustit se: pustit se do jídlastart eating, hovor. dig in

sladké: Nejím sladké.I don't eat sweet food., bonbony ap. I don't eat sweets.

sníst: Už jsi to snědl?Have you eaten it (up)?

zakázat: Doktor mi zakázal jíst sladké.The doctor has forbidden me to eat sweets.

žrát: Co tě žere?What's eating you?, slang. What crawled up your ass?

bezedný: jíst jako bezednýeat like a horse

smlsnout si: přen. hovor. smlsnout si na komroznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to pieces

šos: hovor. Polib mi šos!Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!

vlk: Mám hlad jako vlk.I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!

bite: něco k zakousnutí, svačinka, něco na zuba bite (to eat)