Hlavní obsah

yet [jet]

Spojka

  • (a) přesto, a přeceI don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

Vyskytuje se v

choose: I haven't chosen yet.Ještě jsem si nevybral.

have: He hasn't come yet.Ještě nepřišel.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

name: Have you named the day yet?Už máte termín (svatby)?

zase: už zaseyet again

zatím: zatím (ještě) nenot yet

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

dosud, doposud: Dosud nedorazili.They haven't arrived yet.

ještě: Ještě nepřišel.He hasn't come yet.

konec: Ještě není konec.It isn't over yet.

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

shodnout se: Zatím jsme se neshodli.We haven't come to an agreement yet.

skončit: Ještě to neskončilo.It is not over yet.

stanovit: Už jste stanovili datum?Have you set the date yet?

teprve: To nejlepší teprve přijde.The best is yet to come.

uklidit: Už sis uklidil v pokoji?Have you cleaned your room yet?

: Už jsi to dokončil?Have you finished it yet?

zamýšlet se: Ještě jsem se nad tím nezamýšlel.I haven't thought about it yet.

zkoušet: Zatím jsem to nezkoušel.I haven't tried it yet.

zkusit: Už jsi to zkusil?Have you tried it yet?