Hlavní obsah

yet [jet]

Spojka

  • (a) přesto, a přeceI don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

Vyskytuje se v

choose: I haven't chosen yet.Ještě jsem si nevybral.

have: He hasn't come yet.Ještě nepřišel.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

zase: yet againuž zase

zatím: not yetzatím (ještě) ne

budit: Don't wake him yet.Ještě ho nebuď.

dojít: The goods have not arrived yet.Zboží ještě nedošlo.

dosud, doposud: They haven't arrived yet.Dosud nedorazili.

ještě: He hasn't come yet.Ještě nepřišel.

konec: It isn't over yet.Ještě není konec.

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

shodnout se: We haven't come to an agreement yet.Zatím jsme se neshodli.

skončit: It is not over yet.Ještě to neskončilo.

stanovit: Have you set the date yet?Už jste stanovili datum?

teprve: The best is yet to come.To nejlepší teprve přijde.

uklidit: Have you cleaned your room yet?Už sis uklidil v pokoji?

: Have you finished it yet?Už jsi to dokončil?

zamýšlet se: I haven't thought about it yet.Ještě jsem se nad tím nezamýšlel.

zkoušet: I haven't tried it yet.Zatím jsem to nezkoušel.

zkusit: Have you tried it yet?Už jsi to zkusil?

yet: They haven't come yet.Ještě nepřišli.