Hlavní obsah

již

Příslovce

Vyskytuje se v

brzy: již brzy už užany minute now

záruka: být (již) po zárucebe out of warranty

jenž, jež: ten, jenž to udělalthe one who did it

odeslat: Dopis byl již odeslán.The letter has been sent off.

předeslat: Jak jsem již předeslal.As I mentioned before.