Hlavní obsah

yet [jet]

Spojka

  • (a) přesto, a přeceI don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

Vyskytuje se v

choose: I haven't chosen yet.Ještě jsem si nevybral.

have: He hasn't come yet.Ještě nepřišel.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

name: Have you named the day yet?Už máte termín (svatby)?

yet: not yetještě ne ale později ano