Hlavní obsah

přesto

Příslovce

  • přesto, žedespite the fact that, (ačkoli) even though, although

Vyskytuje se v

však: přece však, přesto všakpřesto yet, but, still, nicméně nevertheless

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far