Hlavní obsah

but [bʌt unstressed bət]

Spojka

  • ale, avšak rozpor, omezeníhot, but not boilinghorký, ale ne vařící

Předložka

  • kromě koho/čeho, až na koho/co, s výjimkou koho/čehoI have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.last but onepředposlednínext but onepřespříští

Příslovce

Vyskytuje se v

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak

all: all butvšichni/všechno kromě koho/čeho

all: all butskoro, téměř

anything: anything buturčitě/vůbec ne, ani zdaleka jaký, všechno jen ne co

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

fair: fair enough, butdobře, ale

last: last but sthkolikátý od konce, kolik před koncem

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

may: may ... butmožná že co, ale

might: might ... butmožná že co, ale

name: in all but namev podstatě, vlastně, fakticky

none: none butsb form. pouze, jen kdo, nikdo kromě koho

nothing: nothing butnic než, pouze, jen

nothing: there is nothing for it butjediná možnost je, není jiné řešení, než

rain: It never rains but it pours.Neštěstí nechodí nikdy samo.

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

surely: slowly but surelypomalu, ale jistě

then: but thenna druhé straně, ale vlastně

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

last: last but not leastv neposlední řadě

last: last but onepředposlední

last: last but two/threetřetí/čtvrtý od konce

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

not: not only ... butnejen ... ale i

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

all: He has been all but forgotten.Byl téměř zapomenut.

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

help: There's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

may: Exercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

other: but other than that ...ale jinak kromě toho ap.

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...