Hlavní obsah

choice [tʃɔɪs]

Podstatné jméno

  • výběr, volba barev ap.It's your choice.Volba je na tobě.do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

Vyskytuje se v

spoil: be spoilt for choicemít bohatý výběr

pro-choice: pro-choice movementhnutí za legalizaci potratů

test: multiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností

unhappy: an unhappy choicenešťastná volba

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...

dát: give sb a choice of sthdát komu na vybranou z čeho

dle: of one's own choicedle vlastního výběru

nahodilý: random choicenahodilý výběr

povolání: choice of careervolba povolání

volba: choice of careervolba povolání

výběr: multiple-choice testtest s výběrem možností

vybraná: have no other choice/optionnemít na vybranou

bohatý: wide choicebohatý výběr

jinak: I have no choice but ...Nemohu jinak, než ...

možnost: There was no other way., We had no other choice.Nebyla jiná možnost.

nezbývat: I have no choice but to leave.Nezbývá mi než odejít.

správně: make the right choicesprávně si vybrat

svobodný: free choicesvobodná volba

široký: wide choice of sthširoký výběr čeho

zbývat: There is no other way but to..., We have no other choice but...Nezbývá (nám) než...

zvolit: Make your (own) choice.Zvolte si sami.

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...