Hlavní obsah

dle

Předložka

  • čeho in accordance/compliance with sth(podle) according to, byform. as per sthdle mého názoru ...in my opinion ...dle vlastního uváženíat one's discretiondle potřebyas necessary, (je-li třeba) if neededdle vlastního výběruof one's own choiceviz též podle

Vyskytuje se v

potřeba: (po)dle potřebyas necessary/needed

výběr: (po)dle vlastního výběruof one's (own) choice

agree: po dohodě s, na základě/dle dohody s kýmas agreed with sb

discretion: jednat dle vlastního uváženíuse one's discretion

discretionary: diskreční pravomoci, právo jednat dle volného uváženípráv. discretionary powers

option: (po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdoat the option of sb

performance: plat dle/odvozený od výkonuperformance(-related) pay

personalized: poznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.personalized AmE license/BrE number plate

rota: střídavě, na střídačku různými osobami konaný, (po)dle rozpisu (služeb)on a rota basis

dle: dle vlastního uváženíat one's discretion