Hlavní obsah

dle

Předložka

  • čeho in accordance/compliance with sth(podle) according to, byform. as per sthdle mého názoru ...in my opinion ...dle vlastního uváženíat one's discretiondle potřebyas necessary, (je-li třeba) if neededdle vlastního výběruof one's own choiceviz též podle

Vyskytuje se v

potřeba: (po)dle potřebyas necessary/needed

výběr: (po)dle vlastního výběruof one's (own) choice

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

option: at the option of sb(po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdo

performance: performance(-related) payplat dle/odvozený od výkonu

personalized: personalized AmE license/BrE number platepoznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.

plan: go to planjít (po)dle plánu

rota: on a rota basisstřídavě, na střídačku různými osobami konaný, (po)dle rozpisu (služeb)