Hlavní obsah

dle

Předložka

  • čeho in accordance/compliance with sth(podle) according to, byform. as per sthdle mého názoru ...in my opinion ...dle vlastního uváženíat one's discretiondle potřebyas necessary, (je-li třeba) if neededdle vlastního výběruof one's own choiceviz též podle

Vyskytuje se v

potřeba: (po)dle potřebyas necessary/needed

výběr: (po)dle vlastního výběruof one's (own) choice

dle: dle vlastního uváženíat one's discretion