Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) one's own, of one's ownof one's own až za podst. jménemmoje vlastní automy own carMám svůj vlastní pokoj.I have a room of my own.
  2. (výhradně patřící ap.) one's/its own(osobní) personal(vchod ap.) separateve vlastní šťávě masoin its own juicena vlastní oči/ušiwith one's own eyes/earspro (svou) vlastní potřebufor (one's) personal use
  3. (pokrevní) full, blood(o biologických potomcích) biological, naturalvlastní bratřifull/blood brothersvlastní dítě/rodičebiological child/parents
  4. (osobně vytvořený) one's ownvlastní podobiznaself-portraitsport. vlastní gólown goal
  5. (tvořící podstatu) real, actual(typický) pro koho/co characteristic, typical of sb/sth, peculiar(skutečný) intrinsic(jméno ap.) properve významu "samotný", "samý" též pomocí itself či proper za podst. jménemling. vlastní jménoproper namevlastním jménem XY rozenýborn XY, (ne pseudonymem ap.) real name XY

Vyskytuje se v

bratr: nevlastní bratrstepbrother, jeden společný rodič half-brother

dcera: nevlastní dcerastepdaughter

dítě: nevlastní dítěstepchild

dle: dle vlastního uváženíat one's discretion

dle: dle vlastního výběruof one's own choice

matka: nevlastní matkastepmother

nebezpečí: na vlastní nebezpečíat one's own risk/peril

nevlastní: nevlastní dítě/syn/dcerastepchild/stepdaughter/stepson

nevlastní: nevlastní bratrstepbrother, s jedním společným rodičem half-brother, osvojený foster brother

oko: na vlastní očiwith one's own eyes

otec: nevlastní otecstepfather

přičinění: vlastním přičiněnímby one's own efforts

riziko: na (vaše) vlastní rizikoat your own risk/peril

sestra: nevlastní sestrastepsister

syn: nevlastní synstepson

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

vinou: nikoli vlastní vinouthrough no fault of one's own

vlastnit: práv. absolutně vlastnithold in fee

výběr: (po)dle vlastního výběruof one's (own) choice

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

na: na vlastní očiwith one's own eyes

rodič: adoptivní/nevlastní rodičeadoptive/step parents

slovo: říci co vlastními slovysay sth in one's own words

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

volba: podle vlastní volbyof one's choice

zájem: ve tvém/vašem vlastním zájmuin your own interest

základ: na základě vlastní zkušenostifrom one's own experience

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostispeak from experience

elegance: s elegancí sobě vlastníwith the grace of one's own

kopat: kopat si vlastní hrobdig one's own grave

kůže: zažít co na vlastní kůžihave first-hand experience of sth, experience sth personally

oko: Nevěřil vlastním očím.He couldn't believe his eyes.

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent

pěst: udělat co na vlastní pěstdo sth on one's own (hook)

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)let sb stew (in his own juice)

stát: stát na vlastních nohoustand on one's own feet, hovor. paddle one's own canoe

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

zažít: zažít co na vlastní kůžihave first-hand experience of sth