Hlavní obsah

rodič

Podstatné jméno, rod mužský

  1. rodiče (matka a otec) parentsadoptivní/nevlastní rodičeadoptive/step parents
  2. (otec či matka) parent

Vyskytuje se v

vlastní: vlastní dítě/rodičebiological child/parents

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

rozejít se: Její rodiče se rozešli.Her parents separated.

stýkat se: S rodiči se nestýkám.I am not in touch with my parents.

svůj, svá, své, svoje: on se svými rodičihe with his parents

žít: Žijí ještě vaši rodiče?Are your parents still alive?

custodial: = rodič, do jehož péče bylo dítě svěřenocustodial parent

home: neúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičemsingle-parent home

non-custodial: rodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péčenon-custodial parent

parent: (rodič) samoživitelsingle parent

parental: souhlas rodičůparental consent

permission: písemné svolení (rodičů) k účasti dítěte na školním výletě ap.AmE permission slip

rodič: adoptivní/nevlastní rodičeadoptive/step parents