Hlavní obsah

rodič

Podstatné jméno, rod mužský

  1. rodiče (matka a otec) parentsadoptivní/nevlastní rodičeadoptive/step parents
  2. (otec či matka) parent

Vyskytuje se v

vlastní: vlastní dítě/rodičebiological child/parents

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

rozejít se: Její rodiče se rozešli.Her parents separated.

stýkat se: S rodiči se nestýkám.I am not in touch with my parents.

svůj, svá, své, svoje: on se svými rodičihe with his parents

žít: Žijí ještě vaši rodiče?Are your parents still alive?

custodial: custodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřeno

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

parent: single parent(rodič) samoživitel

parental: parental consentsouhlas rodičů

parental: parental guidancedoporučení rodičů(m) o vhodnosti pořadu pro děti

permission: AmE permission slippísemné svolení (rodičů) k účasti dítěte na školním výletě ap.