Hlavní obsah

home [həʊm]

Podstatné jméno

  1. domov, bydliště, bydlení místo bydlištěat homedomaset up homeusadit se, zařídit si (nový) domovhome workingpráce z domu/domanew home startspočet nově rozestavěných domů/započatých stavebhome timečas jít domů
  2. domov pro postižené ap.old people's home, home for the elderly, retirement homedomov důchodců, domov pro seniory
  3. rodina, domácnost jednotkabroken homerozvrácená rodinasingle-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem
  4. ústředí, centrála, sídlo
  5. sport.domácí půda/hřištěhome teamdomácí (tým)get home by incheszvítězit o prsa

Příslovce

  1. doma, domůI'm going home.Jdu domů.

Vyskytuje se v

charity: bližší košile než kabát nejdříve pomáhej svým blízkýmcharity begins at home

cow: do soudného dne dlouho, často bez výsledkuuntil the cows come home

home: cítit se jako doma, být ve svém živlu v dané situacifeel at home

ram: dát co komu jasně na vědomí, vtlouci co komu do hlavyram home sth to sb

ancestral: domov předkůancestral home

appliance: domácí spotřebičhousehold/home/domestic appliance

automation: automatizace domácnosti, domácí automatizacehome automation

base: domácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnostihome base

content: pojištění (vybavení) domácnostihome contents insurance

convalescent: ozdravovna, sanatoriumconvalescent home

cooking: domácí strava/kuchyněhome cooking

country: vlast, domovinahome country

delivery: roznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domůhome delivery

game: domácí zápas, na domácím hřištihome game

holiday: letní byt/sídlo, chalupa obydlí k trávení dovolenéholiday home

homing: střely naváděné pomocí infračervených paprskůinfra-red homing missiles

improvement: úpravy domuhome improvements

kit: montovaný domekstav. kit home/house

maternity: porodnicematernity hospital/home

matrimonial: (společné) bydliště manželůmatrimonial home

nurse: pečovatelka navštěvující pacienty domahome nurse

office: Ministerstvo vnitra v BritániiHome Office

ownership: vlastnictví bytových prostor, vlastnické bydleníhome ownership

permanent: trvalé bydlištěpermanent home/address/residence

pigeon: poštovní holubhoming pigeon

schooling: domácí vzděláváníhome schooling

set up: usadit se, zařídit si domov kdeset up home swh

stay: zůstat doma nejít venstay at home

team: domácí/hostující mužstvohome/visiting team

theatre: domácí kinoAmE home theater

turf: na domácí půdě, ve svém živluon one's home turf

win: výhra na domácím hřištisport. home win

at: domaat home

broken: rozvrácená rodinabroken home

make: Domů se už nikdy nedostali.They've never made it home.

order: Měl jsem nakázáno zůstat doma.I was ordered to stay at home.

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

east: Všude dobře, doma nejlépe.East, west home's best.

romp: snadno zvítězit, odnést si snadné vítězstvíromp home/in/to victory

west: Všude dobře, doma nejlépe.East (or) West home's best.

čistý: čistý plattake-home pay

doma: doma dělanýhome-made

domácí: sport. domácí mužstvothe home team

domov: utéct z domovarun away from home

domovský: naše domovská stránka na internetuour home page

donáška: donáška do domuhome delivery (service)

dům: utéct z domurun away from home

holub: poštovní holubhoming pigeon, homer, carrier pigeon

kino: domácí kinohome cinema/AmE theatre

kuchyně: domácí kuchyněhome cooking

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

pečovatelka: domácí pečovatelkahome carer

plat: čistý plattake-home pay, net salary

podomácku: podomácku vyrobenýhome-made, kutilsky BrE, zkr. DIY

pohřební: pohřební ústavfuneral home/parlo(u)r

poštovní: poštovní holubcarrier/homing pigeon

přístav: domovský přístavhome port

přívěs: obytný přívěsBrE caravan, AmE trailer, velký mobile home

puťka: domácí puťkahome-bird, homebody

roubený: roubená stavba, roubený důmlog house/home

roznáška: roznáška do domuhome delivery

spotřebič: domácí spotřebičehousehold/home/domestic appliances

strava: domácí stravahome cooking

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

ústav: pohřební ústavfuneral BrE parlour/AmE home

útěk: útěk z domovarunning away from home

vnitro: Ministerstvo vnitraMinistry of the Interior, BrE Home Office

vnitřní: ekon. vnitřní obchod/trhdomestic/home trade/market

výslužka: výslužka ze svatby(box of) wedding sweets to take home

vzdělávání: domácí vzděláváníhome schooling

zpráva: zprávy z domova/ze světahome/world news

bacon: splnit očekávání, uspětbring home the bacon

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

cesta: Cestou domů jsem ...On the way home I ...

domů: Musím jít domů.I must go home.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

hezký: Máte to tu hezké. u vás doma ap.You have a nice place/home.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

najíst se: najíst se domaeat at home/in

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.

poslat: poslat koho domůsend sb home

pospíchat: Pospíchal domů.He hurried home.

rád: Měli bychom raději jít domů.We had better go home.

rodný: rodný důmnative home, osobnosti birthplace

rovnou: Jdi rovnou domů.Go straight home.

rozvrácený: děti z rozvrácených rodinchildren from broken homes

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

spěchat: Spěchal domů.He hurried home.

udělat: Udělejte si pohodlí.Make yourself at home.

zamířit: zamířit domůhead home

zastihnout: Cestou domů ho zastihla bouřka.He was/got caught in a storm on the way home.

zavést: zavést koho domůtake sb home

dobře: Všude dobře doma nejlépe.East (or) West home's best., There's no place like home.

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about

všude: Všude dobře, doma nejlépe.East (or) West home's best.