Hlavní obsah

domů

Příslovce

  • home(směrem k domovu) homewardMusím jít domů.I must go home.

Vyskytuje se v

azylový: azylový důmreception centre, noční útulek night shelter

bez, beze: bez domova lidéhomeless, houseless

bílý: Bílý důmthe White House

činžovní: činžovní důmBrE block of flats, AmE (rental) apartment building, hl. starý tenement (house)

doma: doma dělanýhome-made

domov: utéct z domovarun away from home

domov: lidé bez domovahomeless people

donáška: donáška do domuhome delivery (service)

dům: rodinný důmfamily house

dům: Bílý důmWhite House

dům: obchodní důmdepartment store

dům: utéct z domurun away from home

hypotéka: (dům) zatížený hypotékoumortgaged (house)

klíč: klíč od domuhouse key

kulturní: kulturní dům/střediskocommunity centre

nájemní: nájemní dům/bydlení/bytyrental house/housing/flats

obchodní: obchodní důmdepartment store, velký (shopping) mall

rodinný: rodinný dům(one-)family/samostatný detached house

roubený: roubená stavba, roubený důmlog house/home

roznáška: roznáška do domuhome delivery

u: u koho (doma)at sb's (place)

útěk: útěk z domovarunning away from home

veřejný: veřejný dům nevěstinecbrothel, bordello, euf. house of ill repute

vykřičený: vykřičený důmhouse of ill fame, brothel, zast. bawdy house

zahrada: zahrada za domemBrE back garden, AmE backyard

zpráva: zprávy z domova/ze světahome/world news

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

cesta: Cestou domů jsem ...On the way home I ...

cihlový: cihlový důmbrick house

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

doma: Je tvůj táta doma?Is you father in?

doma: Není doma.He's out.

doma: U nás doma.At our place.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nahrnout se: Nahrnuli se do domu.They crowded into the house.

najíst se: najíst se domaeat at home/in

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

panelový: panelový dům vysoký(concrete) high-rise block

pokojný: pokojný důmquiet house

poslat: poslat koho domůsend sb home

pospíchat: Pospíchal domů.He hurried home.

postavit: Dům byl postaven z ...The house was built of ...

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přiblížit se: Přiblížili jsme se k domu.We approached the house.

rád: Měli bychom raději jít domů.We had better go home.

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

rodný: rodný důmnative home, osobnosti birthplace

rovnou: Jdi rovnou domů.Go straight home.

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

smět: Nesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

spěchat: Spěchal domů.He hurried home.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

stýskat se: Stýská se mu po domově.He is homesick.

udeřit: Do domu udeřil blesk.The house was struck by lightning.