Hlavní obsah

dům

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (budova) building(obytný hl. rodinný) houserodinný důmfamily houseBílý důmWhite House
  2. (instituce) house, residence, centreobchodní důmdepartment store
  3. (domov) homeutéct z domurun away from home

Vyskytuje se v

azylový: azylový důmreception centre, noční útulek night shelter

bílý: Bílý důmthe White House

činžovní: činžovní důmBrE block of flats, AmE (rental) apartment building, hl. starý tenement (house)

donáška: donáška do domuhome delivery (service)

hypotéka: (dům) zatížený hypotékoumortgaged (house)

klíč: klíč od domuhouse key

kulturní: kulturní dům/střediskocommunity centre

nájemní: nájemní dům/bydlení/bytyrental house/housing/flats

obchodní: obchodní důmdepartment store, velký (shopping) mall

rodinný: rodinný dům(one-)family/samostatný detached house

roubený: roubená stavba, roubený důmlog house/home

roznáška: roznáška do domuhome delivery

veřejný: veřejný dům nevěstinecbrothel, bordello, euf. house of ill repute

vykřičený: vykřičený důmhouse of ill fame, brothel, zast. bawdy house

zahrada: zahrada za domemBrE back garden, AmE backyard

cesta: Cestou domů jsem ...On the way home I ...

cihlový: cihlový důmbrick house

domů: Musím jít domů.I must go home.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nahrnout se: Nahrnuli se do domu.They crowded into the house.

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

panelový: panelový dům vysoký(concrete) high-rise block

pokojný: pokojný důmquiet house

poslat: poslat koho domůsend sb home

pospíchat: Pospíchal domů.He hurried home.

postavit: Dům byl postaven z ...The house was built of ...

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přiblížit se: Přiblížili jsme se k domu.We approached the house.

rád: Měli bychom raději jít domů.We had better go home.

rodný: rodný důmnative home, osobnosti birthplace

rovnou: Jdi rovnou domů.Go straight home.

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

smět: Nesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

spěchat: Spěchal domů.He hurried home.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

udeřit: Do domu udeřil blesk.The house was struck by lightning.

v, ve: Je v domě.He is in the house.

vycházet: Nevychází z domu.She doesn't leave the house.

vynést: Vynesl to z domu.He carried it out of the house.

zamířit: zamířit domůhead home

zapálit: Zapálili mu dům.They set his house on fire.

zastihnout: Cestou domů ho zastihla bouřka.He was/got caught in a storm on the way home.

zavést: zavést koho domůtake sb home

zavést: Zavedli mě do domu.They led me into the house.

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

back: sport. back passmalá domů v kopané

birthing: birthing centreporodní dům

block: block of flatsbytový/obytný dům, hovor. panelák

block: apartment blockčinžovní/bytový dům

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

financial: financial housefinanční dům, přen. finance osobní ap.

flat: block of flatsobytný dům, bytový dům, hovor. činžák

garden: back gardenzahrádka za domem

home: home workingpráce z domu/doma

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

home: home timečas jít domů

homeward: homeward journeycesta domů

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

improvement: home improvementsúpravy domu

live-in: live-in nannychůva bydlící v domě zaměstnavatele

seaside: seaside housedům u moře

street: street numberčíslo domu v ulici

weekly: weekly boarderstudent dojíždějící z internátu o víkendech domů

yard: back yarddvorek za domem

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

home: I'm going home.Jdu domů.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

reputed: The house is reputed to be haunted.Povídá se, že v tom domě straší.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

very: in this very houseprávě v tomto domě