Hlavní obsah

budova

Vyskytuje se v

kancelářský: kancelářská budovaoffice building/block

výškový: výšková budovahigh-rise building

block: office blockkancelářská budova

fixture: fixtures and fittingspříslušenství (budovy) umyvadla, kamna ap.

maintenance: building maintenanceúdržba budov

plant: plant and equipmentbudovy a zařízení tovární ap.

uncared-for: uncared-for buildingsbudovy ponechané napospas o které se nikdo nestará

unit: factory unitprůmyslová/tovární budova, průmyslový objekt

enter: before entering the buildingpřed vstupem do budovy

everything: Everything in the building went silent.Všechno v budově ztichlo.

house: The building houses an exposition of art.V budově se nachází expozice umění.

look: The building looks over the park.Budova má výhled směrem do parku.