Hlavní obsah

building [ˈbɪldɪŋ]

Podstatné jméno

  1. stavba, budova, stavení objektstav. building construction(s)pozemní stavitelstvíBrE building society, AmE building and loan associationstavební spořitelna
  2. of sth (vý)stavba, stavění čeho činnostbuilding codestavební předpisy/řád
  3. vybudování

Přídavné jméno

  • stavebníbuilding permit/materialstavební povolení/materiálbuilding operationsstavební prácebuilding sitestavební pozemek/parcela, staveniště

Vyskytuje se v

build: build (up)sth posílit, upevnit, vybudovat co sebevědomí, důvěru

build up: build sb uppovzbudit, podpořit koho, upevnit důvěru čí

tenement: tenement (building)/housebytový/činžovní/nájemní dům, hovor. činžák, bytovka hl. starší, s více bytovými jednotkami

building: stav. building construction(s)pozemní stavitelství

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

cupboard: built-in cupboardvestavěná skříň s policemi

heavily: heavily builtdobře rostlý, podsaditý, statný

maintenance: building maintenanceúdržba budov

medium: medium buildstřední postava

new: new buildingnovostavba

obsolescence: planned/built-in/programmed obsolescencezáměrné/plánované zastarávání pro podporu prodeje nových výrobků, (po)užívání kazítek/kurvítek v elektronice ap.

operation: building operation(s)stavební práce

oven: built-in ovenvestavná trouba

site: building sitestaveniště

snowman: build a snowmanpostavit sněhuláka

store: building supply storestavebniny prodejna

uncared-for: uncared-for buildingsbudovy ponechané napospas o které se nikdo nestará

yard: building yardstaveniště

enter: before entering the buildingpřed vstupem do budovy

everything: Everything in the building went silent.Všechno v budově ztichlo.

look: The building looks over the park.Budova má výhled směrem do parku.

ourselves: We built it ourselves.To jsme postavili my sami.

Rome: Rome was not built in a day.Všechno chce svůj čas.