Hlavní obsah

build up

Vyskytuje se v

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

příprava: preparations for sth, zařizování arrangements, předběžné preliminaries, horečná aktivita build-uppřípravy na co

vybudovat: They built up a huge fleet.Vybudovali ohromnou flotilu.

build: build (up)sth posílit, upevnit, vybudovat co sebevědomí, důvěru