Hlavní obsah

construction [kənˈstrʌkʃən]

Vyskytuje se v

building: stav. building construction(s)pozemní stavitelství

capital: capital constructioninvestiční výstavba

industry: construction/steel industrystavebnictví/ocelářství

mixed: stav. mixed constructionspřažená konstrukce

involved: workers involved in the constructiondělníci podílející se na stavbě

dělník: stavební dělníkconstruction worker

stavba: stav. stavba na klíčturnkey construction/project

technik: bezpečnostní techniksafety officer, stav. (construction) safety supervisor

technika: stavební technikaconstruction machinery

výstavba: bytová výstavbahousing construction

stavba: stavba silnicroad construction