Hlavní obsah

involved [ɪnˈvɒlvd]

Vyskytuje se v

involved: be involved in an accidentstát se účastníkem nehody

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

may: He may well be involved in it.Mohl by v tom být klidně zapletený.

účastník: person involved in the accidentúčastník nehody

prst: be involved/implicated in sth, hovor. be in on, get up to sthmít prsty v čem být zapojen do