Hlavní obsah

involve [ɪnˈvɒlv]

Vyskytuje se v

involved: be involved in an accidentstát se účastníkem nehody

involved: get involved in sthzaplést se, zapojit se do čeho

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

involved: workers involved in the constructiondělníci podílející se na stavbě

may: He may well be involved in it.Mohl by v tom být klidně zapletený.

účastník: účastník nehodyperson involved in the accident

prst: mít prsty v čem být zapojen dobe involved/implicated in sth, hovor. be in on, get up to sth