Hlavní obsah

involve [ɪnˈvɒlv]

Vyskytuje se v

involved: get involved in sthzaplést se, zapojit se do čeho

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

účastník: person involved in the accidentúčastník nehody

prst: be involved/implicated in sth, hovor. be in on, get up to sthmít prsty v čem být zapojen do