Hlavní obsah

entangle [ɪnˈtæŋgəl]

Sloveso

  • sth in sth zaplést, zamotat co do čeho do sítě ap.entangle itself with sthzamotat se, zaplést se do čeho lana ap.

Vyskytuje se v

entangle: entangle itself with sthzamotat se, zaplést se do čeho lana ap.