Hlavní obsah

disentangle [ˌdɪsɪnˈtæŋgəl]

Sloveso

  1. sth rozplést, rozmotat co složitou situaci ap.disentangle osf from sthvymotat se z čeho potíží ap.
  2. sb/sth from sth oddělit koho/co od čeho