Hlavní obsah

smooth [smuːð]

Vyskytuje se v

muscle: striated/smooth musclepříčně pruhovaný/hladký sval

wear: wear smoothohladit se užíváním

feel: The metal felt smooth.Kov byl na dotek hladký.

vyšlapat: pave/smooth the way for sbvyšlapat komu cestičku

vyžehlit: smooth sb's ruffled feathers, urovnat vztahy patch things up, smooth things out with sbvyžehlit si to u koho

žehlit: smooth sb's ruffled feathers, vynahradit try to make it up to sb, podkuřovat BrE hovor. butter sb uppřen. žehlit si to u koho

smooth: smooth the pathtowards sth připravit cestu čemu k cíli, for sb/sth ulehčit to komu/čemu