Hlavní obsah

smooth [smuːð]

Vyskytuje se v

muscle: striated/smooth musclepříčně pruhovaný/hladký sval

wear: wear smoothohladit se užíváním

feel: The metal felt smooth.Kov byl na dotek hladký.

vyšlapat: vyšlapat komu cestičkupave/smooth the way for sb

vyžehlit: vyžehlit si to u kohosmooth sb's ruffled feathers, urovnat vztahy patch things up, smooth things out with sb

žehlit: přen. žehlit si to u kohosmooth sb's ruffled feathers, vynahradit try to make it up to sb