Hlavní obsah

calm [kɑːm]

Sloveso

Fráze

  1. the calm before the storm klid před bouří

Vyskytuje se v

dead: dead calmúplné bezvětří

klidný: He stayed calm.Zůstal klidný.

poklidný: calm atmospherepoklidná atmosféra

uklidnit se: rozrušení ap. Calm down!, ticho! Be quiet!Uklidněte se!

vyrovnaně: He looked calm.Působil vyrovnaně.

zachovat: keep/stay calm, hold/keep one's nervezachovat klid

calm: the calm before the stormklid před bouří