Hlavní obsah

calm [kɑːm]

Sloveso

Fráze

  1. the calm before the storm klid před bouří

Vyskytuje se v

dead: dead calmúplné bezvětří

klidný: Zůstal klidný.He stayed calm.

poklidný: poklidná atmosféracalm atmosphere

uklidnit se: Uklidněte se!rozrušení ap. Calm down!, ticho! Be quiet!

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.He looked calm.

zachovat: zachovat klidkeep/stay calm, hold/keep one's nerve