Hlavní obsah

angry [ˈæŋgrɪ]

Vyskytuje se v

get: get angryrozzlobit se

little: He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

with: He is angry with you.Zlobí se na tebe.

vztek: be angry with sb/mad at sb, be enragedmít vztek na koho

zlost: be angry at sb/sthmít zlost na koho/co

naštvaně: He looked pretty angry.Vypadal dost naštvaně.

rozzlobit se: He got really angry.Fakt se rozzlobil.

spíš: He was more angry than sad.Byl spíš naštvaný než smutný.

zlobit se: Are you angry with me?Zlobíš se na mě?

angry: get angryrozzlobit se, naštvat se