Hlavní obsah

furious [ˈfjʊərɪəs]

Vyskytuje se v

fast: fast and furiouszběsilý tempo ap.

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

popadnout: Popadl ho vztek.He was seized by anger., He got furious.

urputný: urputná bitvafierce/furious battle

zuřit: Začal zuřit.He flew into a rage., He went furious.