Hlavní obsah

furious [ˈfjʊərɪəs]

Vyskytuje se v

fast: fast and furiouszběsilý, velice rychlý tempo ap.

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.