Hlavní obsah

still [stɪl]

Vyskytuje se v

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

piece: be (still) in one piecezůstat celý vyváznout v pořádku

sleepy: still sleepyrozespalý

stand: stand stillstát nehybně, nehýbat se

still: hovor. still and allpřesto, i tak

while: while you still candokud (ještě) můžeš

be: I am still here.Ještě jsem tady.

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

light: It's still light.Je ještě světlo.

making: It's still in the making.Teprve se na tom pracuje.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

way: It's still a long way to go.Je to ještě daleko.

bez, beze: motionless(ly), (stock-)still, immobilebez hnutí

hnutí: motionless(ly), stillbez hnutí

ještě: or better still...nebo ještě lépe...

nedodělek: backlog (of work), arrears of work, work still to be donenedodělky

spíš: still less (so)tím spíš ne

stojatý: stagnant water, still water(s)stojatá voda

vývin: be still developingbýt (ještě) ve vývinu organismus ap.

dosud, doposud: It is still under warranty.Dosud je to v záruce.

hýbat se: Don't move!, Keep still!Nehýbej se!

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

klidně: Sit still.Seď klidně.

mlít se: Hold still.Nemel se.

otevřít: Are you still open?Máte ještě otevřeno?

sloužit: The old machine still works.Starý stroj ještě slouží.

stát: stand stillstát nehnutě

vést: He is still in the lead.Ještě pořád vede.

záběh: The car is still being run in.Vůz je ještě v záběhu.

žít: Are your parents still alive?Žijí ještě vaši rodiče?

plenka: (still) in its infancypřen. (ještě) v plenkách vývoj ap.

tichý: Still waters run deep.Tichá voda břehy mele.

voda: Still waters run deep.Tichá voda břehy mele.

hold: hold stillnehýbat se, zůstat stát, vydržet v klidu