Hlavní obsah

hnutí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pohyb) move(ment), motion(drobné) stirbez hnutímotionless(ly), stillsedět bez hnutísit (stock-)still
  2. (politické ap.) movement

Vyskytuje se v

bez, beze: bez hnutímotionless(ly), (stock-)still, immobile

odpor: hnutí odporuresistance movement

hnout: Ani hnout!Don't move!, Freeze!

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

hnout se: Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.

hnout se: Hni se(bou)!pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

hnout: nehnout ani brvounot bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lip

hnout: nehnout pro koho ani prstemnot to lift a finger to help sb

žluč: hnout komu žlučíanger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb up

animal rights: animal rights movement/activistshnutí/bojovníci za práva zvířat

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

ecological: ecological movementekologické hnutí

feminist: feminist movementfeministické hnutí

lib: Women's LibHnutí za osvobození žen, feminismus

liberation: liberation movementosvobozenecké hnutí

pro-choice: pro-choice movementhnutí za legalizaci potratů

resistance: resistance movementhnutí odporu

revolutionary: revolutionary movementrevoluční hnutí

still: sit stillnehybně sedět, sedět bez hnutí

suffrage: women's suffrage movementhnutí za volební právo žen

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

eyelid: not bat an eyelidnehnout ani brvou