Hlavní obsah

stejně, stejno

Příslovce

  1. (podobně) equally, just as ... as sb, of the same sth, evenly(velmi podobně) alikeJe stejně starý jako já.He is the same age as me.Je stejně chytrý jako kterýkoli ...He is just as clever as any ...stejně jaký jako kdo/co při srovnávání dvou věcías what as sb/sthstejně jako ...just as ..., (spolu s) together with ...
  2. (totožně, identicky) identically(stejným způsobem) (in) the same way

Vyskytuje se v

míra: stejnou měrou, ve stejné mířeto the same degree, stejně equally

starý: být stejně starý jako kdobe sb's age

vyjít: vyjít na stejnoamount to the same thing

starý: Jsou stejně staří.They are (of) the same age.

stejný: mít stejný názorhave the same opinion

stejný: stejné velikostiof the same size

stejný: ve stejné řaděin the same line

věk: být ve stejném věku jako kdobe sb's age, be the same age as sb

způsob: stejným způsobemin the same way/manner/fashion

loď: Jsme všichni na stejné/jedné lodi.We are all in the same boat.