Hlavní obsah

míra

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rozměry) measure, size(naměřená velikost) measurementzhotovený na mírutailored, made-to-measure, tailor-madevzít komu míru (na šaty)take sb's measurementsudělat co na mírumake sth to measuredát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure
  2. (úroveň) rateekon. úroková mírainterest rate
  3. (rozsah) extent, degree, amountdo jisté míryto a certain extent, in some measurestejnou měrou, ve stejné mířeto the same degree, (stejně) equallyvelkou měroulargely, greatly, to a large extent
  4. (rozpoložení) temper, dispositionvyvést z mírydisconcert, put out of countenance, unsettle, (zdeptat) psych outuvést co na správnou míruto correct, to square sth, (nepravdivý údaj) put the record straight
  5. (měrná jednotka) measure, unit (of measurement)

Vyskytuje se v

brát: brát mírytake measures

cena: Nobelova cena míruthe Nobel Peace Prize

holubice: holubice mírudove of peace

pás: míra v pasewaist size, waistline

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

úrokový: úroková sazba/mírainterest rate, rate of interest

ušitý: ušitý na míru oblek ap.made to measure, na zakázku tailored

vrchovatý: vrchovatou měrouhighly, supremely, to the highest extent

vyvést: vyvést koho z míryput sb out of countenance, disconcert sb

na: šitý na mírutailored, made to measure

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

značný: do značné míryto a considerable/large extent

jistý: do jisté míryto some/a certain degree/extent

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

certain: to a certain extentdo jisté míry

churn: churn ratemíra odlivu/odchodu/úbytku zákazníků

clear-up: clear-up rateobjasněnost, míra objasněnosti zločinů

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid

default: ekon. default ratemíra výpadků

degree: matter of degreeotázka míry

degree: be different in degreelišit se mírou

fail: fail ratemíra neúspěšnosti u testů ap.

interest: ekon. (real) interest rate(reálná) úroková míra

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

moderate: be a moderate drinkerpít (alkohol) s mírou

peace: make peacenastolit mír, dosáhnout míru

peacemaking: peacemaking effortsmírové snahy, snahy o udržení míru

pipe: peace pipe, pipe of peacedýmka míru

rate: ekon. interest rateúroková míra

return: ekon. rate of returnmíra návratnosti

small: in a small wayv malé míře, trošku, v malém

success: success rateúspěšnost, míra úspěšnosti

tailored: přen. tailored to sb's needsušitý komu na míru podle potřeb

underlying: underlying inflationzákladní míra inflace základních spotřebních položek

unemployment: unemployment rate, rate of unemploymentmíra nezaměstnanosti

unit: unit of areajednotka plošné míry

varying: in varying degreesdo různé míry

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

rate: rate of unemploymentmíra nezaměstnanosti

countenance: lose one's countenancebýt vyveden z míry, zneklidnět