Hlavní obsah

míra

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rozměry) measure, size(naměřená velikost) measurementzhotovený na mírutailored, made-to-measure, tailor-madevzít komu míru (na šaty)take sb's measurementsdát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure
  2. (úroveň) rateekon. úroková mírainterest rate
  3. (rozsah) extent, degree, amountdo jisté míryto a certain extent, in some measurestejnou měrou, ve stejné mířeto the same degree, (stejně) equallyvelkou měroulargely, greatly, to a large extent
  4. (rozpoložení) temper, dispositionvyvést z mírydisconcert, put out of countenance, unsettle, (zdeptat) psych outuvést co na správnou míruto correct, to square sth, (nepravdivý údaj) put the record straight
  5. (měrná jednotka) measure, unit (of measurement)

Vyskytuje se v

brát: brát mírytake measures

cena: Nobelova cena míruthe Nobel Peace Prize

holubice: holubice mírudove of peace

pás: míra v pasewaist size, waistline

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

úrokový: úroková sazba/mírainterest rate, rate of interest, diskontní bank rate

ušitý: ušitý na míru oblek ap.made to measure, na zakázku tailored

vrchovatý: vrchovatou měrouhighly, supremely, to the highest extent

vyvést: vyvést koho z míryput sb out of countenance, disconcert sb, hovor. a poplést put sb off his/her stroke

na: šitý na mírutailored, made to measure

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

značný: do značné míryto a considerable/large extent

jistý: do jisté míryto some/a certain degree/extent

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

certain: do jisté míryto a certain extent

churn: míra odlivu/odchodu/úbytku zákazníkůchurn rate

clear-up: objasněnost, míra objasněnosti zločinůclear-up rate

composure: být vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit selose one's composure

default: míra výpadkůekon. default rate

fail: míra neúspěšnosti u testů ap.fail rate

interest: (reálná) úroková míraekon. (real) interest rate

measure: do značné míry, z velké části, převážněin large measure

moderate: pít (alkohol) s míroube a moderate drinker

peace: nastolit mír, dosáhnout mírumake peace

peacemaking: mírové snahy, snahy o udržení mírupeacemaking efforts

pipe: dýmka mírupeace pipe, pipe of peace

rate: porodnost/úmrtnost, míra porodnosti/úmrtnostibirth/death rate

return: míra návratnostiekon. rate of return

small: v malé míře, trošku, v malémin a small way

success: úspěšnost, míra úspěšnostisuccess rate

tailored: ušitý komu na míru podle potřebpřen. tailored to sb's needs

underlying: základní míra inflace základních spotřebních položekunderlying inflation

unemployment: míra nezaměstnanostiunemployment rate, rate of unemployment

unit: jednotka plošné míryunit of area

let: Nenech se tím vyvést z míry.Don't let it upset you.

countenance: být vyveden z míry, zneklidnětlose one's countenance

míra: zhotovený na mírutailored, made-to-measure, tailor-made