Hlavní obsah

pás

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (připínací ap.) belt(pruh) strip, bandzapnout si pás bezpečnostnífasten one's seat beltbezpečnostní pás(y) v autěsafety belt(s)pás cudnostichastity beltpodvazkový pásBrE suspender belt
  2. (zařízení ap.) beltpásy vozidla ap.(continuous) tracks, caterpillar tracks, (tankové též) tank tracks
  3. (oblast) zone, belt, stretchgeogr. podnebný pásclimatic zone

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (část těla) waist, middlesvléci se do pasustrip to the waistmíra v pasewaist size, waistline
  2. (na oděvu) waist(line)

Vyskytuje se v

bederní: back wrap/beltbederní pás

bezpečnostní: safety belt, seat beltbezpečnostní pás

běžící: conveyor belt, celá linka assembly lineběžící pás

dát: dát kolovat copass sth (a)round

dědit: dědit se tradice ap.be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritable

jít: jít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

letmý: letmá zmínkapassing reference

lístek: palubní lístek do letadla a na loďboarding pass

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osf

obvod: hipline/bustline/waistlineobvod boků/prsou/v pase

palubní: palubní lístekboarding pass/card

pás: waist size, waistlinemíra v pase

podvazkový: BrE suspender belt, AmE garter beltpodvazkový pás

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

průjezd: při průjezdu čímwhen passing (through) sth

předjíždění: dopr. Zákaz předjíždění!No overtaking!, AmE Do not pass!

přejít: přejít do čího vlastnictvípass to sb's possession

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

soutěska: horská soutěskamountain pass

stezka: horská stezkamountain path

udělat: udělat zkouškypass the exams

úder: hit/blow below the belt, přen. low blowi přen. úder pod pás

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to God

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

vyřídit: vyřídit čí pozdrav komupass sb's greeting to sb

vyřknout: vyřknout rozsudekbring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgement

vyznamenání: prospět/promovat s vyznamenánímpass/graduate with distinction/BrE honours

zákaz: dopr. Zákaz předjížděníNo overtaking, AmE Do not pass, No passing zone

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zkrátit: zkrátit si chvílipass the time

změnit: změnit majitelechange hands, pass on

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

dál: Pošli to dál.Pass it on.

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

nedávno: Nedávno zemřel.He passed away recently.

obstát: neobstátfail (to pass)

odepnout: He unfastened his seat belt.Odepnul si bezpečnostní pás.

okolo: Prošel okolo mě.He passed by me.

parlament: Návrh prošel/byl schválen parlamentem.The bill has been passed by the parliament.

podat: Podal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?

pominout: Bolest brzy pominula.The pain soon passed.

proběhnout: Demonstrace proběhla bez incidentu.The demonstration passed off without incident.

prospět: Prospěl s dvojkou.He passed with a B grade.

předjíždět: Nepředjížděj(te)!Do not overtake/AmE pass.

přihrávka: dostat přihrávku od kohocollect/get a pass from sb

přístupový: přístupová cesta/silniceaccess path/road

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

těsný: The trousers are too tight (in the waist).Kalhoty jsou mi těsné (v pase).

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

zákon: schválit zákonpass a law

zapnout: Fasten (up) your seatbelts., hovor. Buckle up!Zapněte si (bezpečnostní) pásy.

střílet: make a random/wild guess, rozhodovat bez uvážení shoot/fire from the hipstřílet od boku/pasu hádat při odpovědi

svět: na onom světě zesnulýdeceased, passed away, at peace, in the Kingdom of God

štafeta: přen. převzít/předat štafetupick up/pass the baton

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes

back: malá domů v kopanésport. back pass

baton: (štafetová) předávkabaton pass

belt: astron. Orion's beltpás Orionu

chastity: chastity beltpás cudnosti

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam

existence: zaniknout, přestat existovatpass/go out of existence

heel: patička, přihrávka patousport. heel pass

issuance: passport issuancevýdej pasů

lumbar: lumbar supportopora bederní páteře, bederní pás

pass: obtočit, o(b)motat, ovinout co kolem čeho lano kolem stromu ap.pass sth (a)round sth

pass off: vydávat se za koho/copass osf off as sth

passport: passport holderdržitel cestovního pasu

path: převézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu, šálit koholead sb up/AmE down the garden path about sth

quantity: průtokové množstvítech. quantity passed

reel: inertia-reel seat beltsamonavíjecí pás v autě

resolution: vydat usnesenípass a resolution

safety belt: fasten the safety beltzapnout bezpečnostní pás

saucer: žabka, přihrávka vzduchemsport. saucer pass

seat belt: fasten/unfasten one's seat beltzapnout si/odepnout si bezpečnostní pás

sentence: vynést rozsudek nad kýmpráv. pass sentence on sb

tram: tram lanetramvajový pás

unbuckle: unbuckle osf/one's seat beltodepnout se, odepnout si pás v autě ap.

unchallenged: projít bez námitekpass/go unchallenged

unnoticed: uniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutípass unnoticed

vote: odhlasovat vyslovení nedůvěrypass a vote of no confidence

zone: ekon. zone pricingcenová tvorba podle pásem

circle: Cesta tvoří kruh kolem parku.The path circles the park.

pass around: dát kolovat, posílat si cigaretu ap.pass sth (a)round

passing: mimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.in passing

pass on: to sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.pass sth on

pass over: být přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovibe passed over

smooth: towards sth připravit cestu čemu k cíli, for sb/sth ulehčit to komu/čemusmooth the path

examination: udělat zkouškypass examinations

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.