Hlavní obsah

pásový

Přídavné jméno

  • (zařízení) belt(vozidlo ap.) track(ed)(útvar ap.) band, stripmed. pásový oparshingles, (herpes) zosterpásový dopravníkconveyor belt

Odvozená slova

pás

Vyskytuje se v

dopravník: pásový dopravníkconveyor belt

opar: med. pásový oparshingles, (herpes) zoster

band: pásová brzdatech. band brake

herpes: pásový oparherpes zoster

sander: pásová bruskabelt sander

pásový: med. pásový oparshingles, (herpes) zoster