Hlavní obsah

pás

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (připínací ap.) belt(pruh) strip, bandzapnout si pás bezpečnostnífasten one's seat beltbezpečnostní pás(y) v autěsafety belt(s)pás cudnostichastity beltpodvazkový pásBrE suspender belt
  2. (zařízení ap.) beltpásy vozidla ap.(continuous) tracks, caterpillar tracks, (tankové též) tank tracks
  3. (oblast) zone, belt, stretchgeogr. podnebný pásclimatic zone

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (část těla) waist, middlesvléci se do pasustrip to the waistmíra v pasewaist size, waistline
  2. (na oděvu) waist(line)

Vyskytuje se v

bederní: bederní pásback wrap/belt

bezpečnostní: bezpečnostní pássafety belt, seat belt

běžící: běžící pásconveyor belt, celá linka assembly line

dát: dát kolovat copass sth (a)round

dědit: dědit se tradice ap.be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritable

jít: jít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

letmý: letmá zmínkapassing reference

lístek: palubní lístek do letadla a na loďboarding pass

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny

obvod: obvod boků/prsou/v pasehipline/bustline/waistline

palubní: palubní lístekboarding pass/card

podvazkový: podvazkový pásBrE suspender belt, AmE garter belt

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

průjezd: při průjezdu čímwhen passing (through) sth

předjíždění: dopr. Zákaz předjíždění!No overtaking!, AmE Do not pass!

přejít: přejít do čího vlastnictvípass to sb's possession

přejít: přejít co mlčenímpass sth over in silence

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

soutěska: horská soutěskamountain pass

stezka: horská stezkamountain path

udělat: udělat zkouškypass the exams

úder: i přen. úder pod páshit/blow below the belt, přen. low blow

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

vyřídit: vyřídit čí pozdrav komupass sb's greeting to sb

vyřknout: vyřknout rozsudekbring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgement

vyznamenání: prospět/promovat s vyznamenánímpass/graduate with distinction/BrE honours

zákaz: dopr. Zákaz předjížděníNo overtaking, AmE Do not pass, No passing zone

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zkrátit: zkrátit si chvílipass the time

změnit: změnit majitelechange hands, pass on

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out

dál: Pošli to dál.Pass it on.

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

nedávno: Nedávno zemřel.He passed away recently.

obstát: neobstátfail (to pass)

obstát: obstát ve zkoušcestand the test, být dle očekávání pass muster

odepnout: Odepnul si bezpečnostní pás.He unfastened his seat belt.

okolo: Prošel okolo mě.He passed by me.

parlament: Návrh prošel/byl schválen parlamentem.The bill has been passed by the parliament.

podat: Podal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?

pominout: Bolest brzy pominula.The pain soon passed.

proběhnout: Demonstrace proběhla bez incidentu.The demonstration passed off without incident.

prospět: Prospěl s dvojkou.He passed with a B grade.

předjíždět: Nepředjížděj(te)!Do not overtake/AmE pass.

přihrávka: dostat přihrávku od kohocollect/get a pass from sb

přístupový: přístupová cesta/silniceaccess path/road

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

těsný: Kalhoty jsou mi těsné (v pase).The trousers are too tight (in the waist).

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

zákon: schválit zákonpass a law

zapnout: Zapněte si (bezpečnostní) pásy.Fasten (up) your seatbelts., hovor. Buckle up!

střílet: střílet od boku/pasu hádat při odpovědimake a random/wild guess

svět: na onom světě zesnulýdeceased, passed away, at peace, in the Kingdom of God

štafeta: přen. převzít/předat štafetupick up/pass the baton

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes

back: sport. back passmalá domů v kopané

baton: baton pass(štafetová) předávka

belt: astron. Orion's beltpás Orionu

chastity: chastity beltpás cudnosti

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

fancy: just a passing fancyjen pomíjivé zalíbení, jen poblouznění

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

issuance: passport issuancevýdej pasů

lift: (ski) lift passskipas, permanentka na lyžařský vlek

lumbar: lumbar supportopora bederní páteře, bederní pás

pass: pass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat co kolem čeho lano kolem stromu ap.

pass: pass sth through sthprostrčit, protáhnout, provléci co kudy nit ap., prohrábnout, projet vlasy rukou ap., procházet, protékat potrubím ap.

pass: pass (the) timekrátit si čas

pass: come to passdojít k čemu, nastat co

pass: free rail passrežijní jízdenka na vlak

pass off: pass osf off as sthvydávat se za koho/co

passport: passport holderdržitel cestovního pasu

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

path: výp. access pathpřístupová cesta

path: tech. path trackingsledování dráhy pohybu

quantity: tech. quantity passedprůtokové množství

reel: inertia-reel seat beltsamonavíjecí pás v autě

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

safety belt: fasten the safety beltzapnout bezpečnostní pás

safety belt: release/unbuckle the safety beltodepnout bezpečnostní pás

saucer: sport. saucer passžabka, přihrávka vzduchem

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

passing: in passingmimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.