Hlavní obsah

pás

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (připínací ap.) belt(pruh) strip, bandzapnout si pás bezpečnostnífasten one's seat beltbezpečnostní pás(y) v autěsafety belt(s)pás cudnostichastity beltpodvazkový pásBrE suspender belt
  2. (zařízení ap.) beltpásy vozidla ap.(continuous) tracks, caterpillar tracks, (tankové též) tank tracks
  3. (oblast) zone, belt, stretchgeogr. podnebný pásclimatic zone

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (část těla) waist, middlesvléci se do pasustrip to the waistmíra v pasewaist size, waistline
  2. (na oděvu) waist(line)

Vyskytuje se v

bederní: bederní pásback wrap/belt

bezpečnostní: bezpečnostní pássafety belt, seat belt

běžící: běžící pásconveyor belt, celá linka assembly line

dát: pass sth (a)rounddát kolovat co

dědit: be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritabledědit se tradice ap.

jít: go past sth, pass sthjít kolem čeho míjet

kolovat: pass sth (a)roundnechat/dát kolovat co

letmý: passing referenceletmá zmínka

lístek: boarding passpalubní lístek do letadla a na loď

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osfjít na malou (stranu)

obvod: obvod boků/prsou/v pasehipline/bustline/waistline

palubní: boarding pass/cardpalubní lístek

pás: míra v pasewaist size, waistline

podvazkový: podvazkový pásBrE suspender belt, AmE garter belt

poslat: pass sth (a)roundposlat co dokola bonboniéru ap.

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

průjezd: when passing (through) sthpři průjezdu čím

předjíždění: No overtaking!, AmE Do not pass!dopr. Zákaz předjíždění!

přejít: pass to sb's possessionpřejít do čího vlastnictví

sejít: stray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's waysejít z cesty

soutěska: mountain passhorská soutěska

stezka: mountain pathhorská stezka

udělat: pass the examsudělat zkoušky

úder: i přen. úder pod páshit/blow below the belt, přen. low blow

uniknout: escape sb's notice, pass unnoticeduniknout čí pozornosti

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to Gododejít na věčnost

vyhovět: pass the examvyhovět u zkoušky

vyřídit: pass sb's greeting to sbvyřídit čí pozdrav komu

vyřknout: bring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgementvyřknout rozsudek

vyznamenání: pass/graduate with distinction/BrE honoursprospět/promovat s vyznamenáním

zákaz: No overtaking, AmE Do not pass, No passing zonedopr. Zákaz předjíždění

zkouška: pass an examudělat/složit zkoušku

zkrátit: pass the timezkrátit si chvíli

změnit: change hands, pass onzměnit majitele

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

dál: Pass it on.Pošli to dál.

kolem: He passed me by.Prošel kolem mě.

minout se: We passed each other in the door.Minuli jsme se ve dveřích.

nedávno: He passed away recently.Nedávno zemřel.

obstát: fail (to pass)neobstát

odepnout: Odepnul si bezpečnostní pás.He unfastened his seat belt.

okolo: He passed by me.Prošel okolo mě.

parlament: The bill has been passed by the parliament.Návrh prošel/byl schválen parlamentem.

podat: Would you pass/hand me the salt?Podal byste mi sůl?

pominout: The pain soon passed.Bolest brzy pominula.

proběhnout: The demonstration passed off without incident.Demonstrace proběhla bez incidentu.

prospět: He passed with a B grade.Prospěl s dvojkou.

předjíždět: Do not overtake/AmE pass.Nepředjížděj(te)!

přihrávka: collect/get a pass from sbdostat přihrávku od koho

přístupový: access path/roadpřístupová cesta/silnice

složit: He passed the exam.Složil úspěšně zkoušku.

těsný: Kalhoty jsou mi těsné (v pase).The trousers are too tight (in the waist).

test: take/pass/fail a testpsát/napsat/nenapsat test

zákon: pass a lawschválit zákon

zapnout: Zapněte si (bezpečnostní) pásy.Fasten (up) your seatbelts., hovor. Buckle up!

střílet: střílet od boku/pasu hádat při odpovědimake a random/wild guess, rozhodovat bez uvážení shoot/fire from the hip

svět: deceased, passed away, at peace, in the Kingdom of Godna onom světě zesnulý

štafeta: pick up/pass the batonpřen. převzít/předat štafetu

věšet: hovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyesvěšet komu bulíky na nos

back: sport. back passmalá domů v kopané

baton: baton pass(štafetová) předávka

belt: pás Orionuastron. Orion's belt

chastity: pás cudnostichastity belt

come: Vlasy jí sahají až po pás.Her hair comes down to her waist.

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

issuance: výdej pasůpassport issuance

lumbar: opora bederní páteře, bederní páslumbar support

pass: pass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat, ovinout co kolem čeho lano kolem stromu ap.

pass off: pass osf off as sthvydávat se za koho/co

passport: držitel cestovního pasupassport holder

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu, šálit koho

quantity: tech. quantity passedprůtokové množství

reel: samonavíjecí pás v autěinertia-reel seat belt

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

safety belt: zapnout bezpečnostní pásfasten the safety belt

saucer: sport. saucer passžabka, přihrávka vzduchem

seat belt: zapnout si/odepnout si bezpečnostní pásfasten/unfasten one's seat belt

sentence: práv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

tram: tramvajový pástram lane

unbuckle: odepnout se, odepnout si pás v autě ap.unbuckle osf/one's seat belt

unchallenged: pass/go unchallengedprojít bez námitek

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutí

vote: pass a vote of no confidenceodhlasovat vyslovení nedůvěry

zone: cenová tvorba podle pásemekon. zone pricing

circle: The path circles the park.Cesta tvoří kruh kolem parku.

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

passing: in passingmimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.

pass on: pass sth onto sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.

pass over: be passed overbýt přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovi

smooth: smooth the pathtowards sth připravit cestu čemu k cíli, for sb/sth ulehčit to komu/čemu

examination: pass examinationsudělat zkoušky

get: Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.I got safety belts fitted.