Hlavní obsah

nedávno

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

nedávný: recent eventsnedávné události

být: It was a long time ago.Bylo to dávno.

dávný: (long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yorepřed dávnými časy

nedávno: He passed away recently.Nedávno zemřel.

ago: long agodávno

bygone: bygone eradoby dávno minulé

evocation: evocation of the pastevokace dávných dob

long: long time agodávno, před dlouhou dobou

memory: in recent memoryv čerstvé paměti, v poslední době, v nedávné minulosti

recent: most recentposlední, nejnovější, nejnedávnější události ap.

yore: the days of yore(dávná) minulost

upon: Once upon a time ...Bylo nebylo ..., Před dávnými časy ..., Byl jednou jeden ...

dávno: It's been a long time since ...Je to už dávno co ...