Hlavní obsah

while [waɪl]

Spojka

  1. zatímco, když souběh dějůHe stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.while you still candokud (ještě) můžeš
  2. jeden děj se odehrává během druhéhokdyž, během toho, co
  3. zatímco, kdežto, ale odporovací vztahThe first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.
  4. i když, ačkoli, přestožeWhile the news has been good ...I když byly zprávy (zatím) dobré ...

Podstatné jméno

  • a while (nějaký) čas, chvíle, chvilkaThey married a while ago.Vzali se před časem.It's been a while.Už je to (dost) dávno., Už jsme se dlouho neviděli.

Vyskytuje se v

going: dokud jde všechno dobřewhile the going is good

hay: kout železo, dokud je žhavémake hay (while the sun shines)

once: občas, tu a tamonce in a while

while: (nějaký) čas, chvíle, chvilkaa while

stock: do vyprodání zásob prodejní akce ap.while stocks last

while away: krátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čímwhile away the time doing sth

at: Když už jsi v tom... když už to dělášWhile you're at it ...

for: Chvilku jsme si povídali.We talked for a while.

během: během toho co ...while ...

čas: jednou za časonce in a while

chvíle: na chvílifor a while

počkání: na počkáníprováděný ap. while you wait, bez nutnosti objednání walk-in

jízda: za jízdypři řízení while driving

krátit: krátit si čas čímwhile away the time doing sth, kill time by doing sth

vyčerpání: do vyčerpání zásobwhile stock lasts

za: jednou za časonce in a while

zapomenout: Abych nezapomněl! musím to říct ap.Before I forget!, While I remember.

every: občas, tu a tam, příležitostněevery now and then, every once in a while