Hlavní obsah

while away

Sloveso

  • sth krátit si, zabíjet co časwhile away the time doing sthkrátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čím

Vyskytuje se v

krátit: while away the time doing sth, kill time by doing sthkrátit si čas čím

while away: while away the time doing sthkrátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čím