Hlavní obsah

nějaký

Zájmeno

  1. (blíže neurčený, neznámý) some(v otázce) any(dosud nespecifikovaný) a(n)Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.
  2. (poněkud) somehow, kind of, sort ofJe nějaký smutný.He is kind of sad.
  3. (jistý) certain, somePřišel za vámi nějaký pan Brown.There's a certain Mr Brown to see you.
  4. (blíže neurčené množství) some
  5. hovor.(asi) somehovor.(kolem) around, about

Vyskytuje se v

ten, ta, to: nějaký tenkrátký, drobný some, pár a few

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

bokovka: nějakou bokovku.He's having a bit on the side.

být: Jsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?

čas: před nějakým časemsome time ago

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Any questions?

koupit: Koupím si nějakou svačinu.I'll buy myself a snack.

laciný: Máte nějaký lacinější?Have you got a cheaper one?

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

nápad: Máš nějaký nápad?Any ideas?

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

užívat: Užíváte nějaké léky?Are you taking any medication?

vyřizování: Mám (ještě) nějaké vyřizování.I have some errands to run.