Hlavní obsah

certain [ˈsɜːtən]

Přídavné jméno

  1. jistý, určitý, jeden daný, ale bez upřesnění
  2. nějaký, jistý před jménem ap.to a certain extentdo jisté míry
  3. about/of sth jistý (si) čím člověkI'm not certain of it.Nejsem si tím jistý.
  4. jistý výsledek ap.překládá se často jako příslovce určitě - jistěThis is certain to happen.To se jistě stane.
  5. be certain (that ...)být jisté(, že ...)

Vyskytuje se v

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

circumstance: under certain circumstancesza jistých okolností

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.