Hlavní obsah

fixed [fɪkst]

Přídavné jméno

  1. pevný, stálý, neměnný, fixní, pevně stanovenýfixed ratepevná sazbafixed pricepevně stanovená cenaekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetekfixed-term contractsmlouva na dobu určitou
  2. (pevně) uchycený, upevněný, pevnýfixed gear bike/bicyclefixka, furtka kolo s pevným převodemtech. fixed satellitestacionární družice
  3. konzervativní, neměnný, zafixovaný názory ap.fixed ideafixní ideabe fixed in one's determinationbýt pevně odhodlán
  4. fixed smileprofesionální úsměv neupřímný
  5. chem.netěkavý, neprchavý

Přídavné jméno

  1. be of no fixed address form.nemít trvalé bydliště

Vyskytuje se v

fixed: be of no fixed addressnemít trvalé bydliště

fix up: fix sb upwith sth zajistit, poskytnout, obstarat komu co

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

star: fixed starstálice těleso

fixní: fixed idea, idée fixepsych. fixní idea

investiční: fixed assets, capital assetsinvestiční majetek

pevně: fixedpevně uchycený

poloha: fix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sthurčit polohu koho/čeho

představa: fixed idea, posedlost obsessionutkvělá představa

stacionární: stationary/fixed satelliteastron. stacionární družice

šlamastyka: get into a fixdostat se do šlamastyky

termínovaný: fixed term depositfin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)

upřený: fixed look, dlouhý gazeupřený pohled

upřít: fix one's eyes on sb/sthupřít (svůj) pohled na koho/co

určit: stanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sthurčit polohu koho/čeho

určitý: for a fixed period (of time)na dobu určitou

utkvělý: fixed ideautkvělá představa

zrak: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

situovaný: well-situated, well-off, well-fixed, well-to-dodobře situovaný finančně

stálý: fixed salarystálý plat

zaměřit: fix one's eyes on sb/sthzaměřit pohled na koho/co

brynda: be in the soup/a fix, be in a heck of a mess, nahraný be snookeredbýt v bryndě

tipec: I'll fix him.Já mu zatnu tipec.

fix: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co