Hlavní obsah

fixed [fɪkst]

Přídavné jméno

  1. pevný, stálý, neměnný, fixní, pevně stanovenýfixed ratepevná sazbafixed pricepevně stanovená cenaekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetekfixed-term contractsmlouva na dobu určitou
  2. (pevně) uchycený, upevněný, pevnýfixed gear bike/bicyclefixka, furtka kolo s pevným převodemtech. fixed satellitestacionární družice
  3. konzervativní, neměnný, zafixovaný názory ap.fixed ideafixní ideabe fixed in one's determinationbýt pevně odhodlán
  4. fixed smileprofesionální úsměv neupřímný
  5. chem.netěkavý, neprchavý

Přídavné jméno

  1. be of no fixed address form.nemít trvalé bydliště

Vyskytuje se v

fix up: fix sb upwith sth zajistit, sehnat, obstarat komu co

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

fix: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

fix: fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

fix: be fixed in sb's mindbýt vryt do paměti

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

star: fixed starstálice těleso

fix: Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.

get: He got his teeth fixed.Nechal si spravit zuby

fix: be in a fixbýt v bryndě, mít potíže

fixní: psych. fixní ideafixed idea, idée fixe

investiční: investiční majetekfixed assets, capital assets

pevně: pevně uchycenýfixed

pevně: pevně stanovená cenafixed price

pevně: pevně danýset (in concrete), fixed

poloha: určit polohu koho/čehofix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sth

představa: utkvělá představafixed idea, posedlost obsession

stacionární: astron. stacionární družicestationary/fixed satellite

šlamastyka: dostat se do šlamastykyget into a fix

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

upřený: upřený pohledfixed look, dlouhý gaze

upřít: upřít (svůj) pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

určit: určit polohu koho/čehostanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sth

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

utkvělý: utkvělá představafixed idea

zrak: upřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sth

situovaný: dobře situovaný finančněwell-situated, well-off, well-fixed, well-to-do

stálý: stálý platfixed salary

zaměřit: zaměřit pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

brynda: být v brynděbe in the soup/a fix, be in a heck of a mess, nahraný be snookered

tipec: Já mu zatnu tipec.I'll fix him.