Hlavní obsah

permanent [ˈpɜːmənənt]

Přídavné jméno

  1. trvalý navždyanat. permanent teethtrvalý chruppermanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitoupermanent disabilitytrvalá invalidita
  2. stálý, permanentní, neustálý trvající delší dobu, bez přestávky
  3. permanent home/address/residencetrvalé bydliště

Vyskytuje se v

address: permanent addressstálá adresa, adresa trvalého bydliště

disablement: permanent disablementtrvalá invalidita, trvalé postižení

employee: government/permanent employeesstátní/stálí zaměstnanci

adresa: temporary/permanent/return addresspřechodná/stálá/zpáteční adresa

bydliště: domicile, place of permanent residencetrvalé bydliště

náměstek: undersecretary, hl. BrE permanent secretary, hl. CanE též v ČR deputy ministernáměstek ministra

ondulace: perm(anent wave), hl. ve 20. letech 20. st. marcel (wave)trvalá ondulace

pobyt: permanent residencetrvalý pobyt

pohon: permanent all/four-wheel drivetech. trvalý pohon všech kol

stálý: permanent addressstálá adresa

trvalý: permanent addressadresa trvalého bydliště

výstava: permanent exhibitionstálá výstava

permanent: anat. permanent teethtrvalý chrup