Hlavní obsah

disablement [dɪsˈeɪbəlmənt]

Vyskytuje se v

disablement: permanent disablementtrvalá invalidita, trvalé postižení