Hlavní obsah

disabled [dɪˈseɪbəld]

Přídavné jméno

  • (zdravotně) postižený, invalidnímentally disabledmentálně postiženýdisabled parking(vyhrazené) parkování pro postiženédisabled badge/parking permit(parkovací) karta pro (tělesně) postižené

Vyskytuje se v

disable: access disabledpřístup odepřen

postižený: tělesně postižený(physically) handicapped, disabled

tělesně: tělesně postiženýphysically disabled/handicapped

trvale: trvale invalidnípermanently disabled

zdravotně: zdravotně postiženýdisabled