Hlavní obsah

disabled [dɪˈseɪbəld]

Přídavné jméno

  • (zdravotně) postižený, invalidnímentally disabledmentálně postiženýdisabled parking(vyhrazené) parkování pro postiženédisabled badge/parking permit(parkovací) karta pro (tělesně) postižené

Vyskytuje se v

disabled: the disabledpostižení (lidé), invalidé

postižený: (physically) handicapped, disabledtělesně postižený

tělesně: physically disabled/handicappedtělesně postižený

trvale: permanently disabledtrvale invalidní

zdravotně: disabledzdravotně postižený

disable: access disabledpřístup odepřen