Hlavní obsah

disabling [dɪsˈeɪbəlɪŋ]

Vyskytuje se v

disabled: the disabledpostižení (lidé), invalidé

postižený: (physically) handicapped, disabledtělesně postižený

tělesně: physically disabled/handicappedtělesně postižený

trvale: permanently disabledtrvale invalidní

zdravotně: disabledzdravotně postižený

disable: access disabledpřístup odepřen